Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek Proměnění Páně. V tento den je mše svatá u sv. Markéty pouze v 7.00.

Středa: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoct.

Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů.

Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice.

Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Blíží se slavnost Nanebevzetí Panny Marie, proto v neděli 18. srpna 2019 bude poutní den na Bílé Hoře.