Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek Proměnění Páně. V tento den je mše svatá u sv. Markéty pouze v 7.00.

Středa: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoct.

Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů.

Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice.

Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Blíží se slavnost Nanebevzetí Panny Marie, proto v neděli 18. srpna 2019 bude poutní den na Bílé Hoře.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti