Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle: poutní den na Bílé Hoře.

V tento den je vhodné putovat právě do kostela Panny Maria Vítězné na Bílé Hoře.

Program dne: 11.00 mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop), 16.00 houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB, 18.00 nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané).

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha