Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 poutní mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop), 16.00 houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB, 18.00 nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané).

Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Středa: památka sv. Pia X. papeže.

Čtvrtek: památka Panny Marie Královny.

Sobota: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den a v neděli si připomeneme 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zvláště na arciopata Anastáze vzpomeneme při letošním konání sympozia Opus bonum v měsíci říjnu.

Je čas pro přihlášky do výuky náboženství pro nadcházející školní rok. Rodiče je mohou vyplnit buď písemně a donést do sakristie nebo stáhnout z farních internetových stránek a odeslat elektronicky na adresu, která je na webu uvedena. Přihlášky je nutné podat do 8. září 2019.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti