Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Moniky.

Středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

V sobotu 24. srpna 2019 bylo 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zvláště na arciopata Anastáze vzpomeneme při letošním konání sympozia Opus bonum v měsíci říjnu.

Je čas přihlásit děti do výuky náboženství pro nadcházející školní rok. Rodiče přihlášky mohou vyplnit buď písemně a donést do sakristie nebo elektronicky stáhnout z farních internetových stránek a odeslat na adresu, která je na webu uvedena. Přihlášky je nutné podat do 8. září 2019.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha