Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela.

Pátek: je první v měsíci srpnu, tzn. uvědomujeme si zvláště dar Božího milosrdenství a odpuštění. Po mši svaté bude možnost eucharistické adorace až do 20.30.

Je nejvyšší čas přihlásit děti do výuky náboženství pro nadcházející školní rok. Rodiče přihlášky mohou vyplnit buď písemně a donést do sakristie nebo elektronicky stáhnout z farních internetových stránek a odeslat na adresu, která je na webu uvedena. Přihlášky je nutné podat do 8. září 2019. Mše svatá na zahájení školního roku bude 11. září 2019 v 16.00 v bazilice a první výukový den pak 18. září 2019.

V sobotu 14. září 2019 je svátek Povýšení svatého kříže. Při mši svaté v 7.00 obnoví své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti