Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela.

Pátek: je první v měsíci srpnu, tzn. uvědomujeme si zvláště dar Božího milosrdenství a odpuštění. Po mši svaté bude možnost eucharistické adorace až do 20.30.

Je nejvyšší čas přihlásit děti do výuky náboženství pro nadcházející školní rok. Rodiče přihlášky mohou vyplnit buď písemně a donést do sakristie nebo elektronicky stáhnout z farních internetových stránek a odeslat na adresu, která je na webu uvedena. Přihlášky je nutné podat do 8. září 2019. Mše svatá na zahájení školního roku bude 11. září 2019 v 16.00 v bazilice a první výukový den pak 18. září 2019.

V sobotu 14. září 2019 je svátek Povýšení svatého kříže. Při mši svaté v 7.00 obnoví své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB.