Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie církev slaví vždy 15. srpna.

V rektorátním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře budeme slavit poutní slavnost a posvícení v neděli 18. srpna 2019.

11.00 Mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop)

16.00 Houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB

18.00 Nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané)