Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne v 15.00 se bude konat farní drakiáda na prostranství Vypich směrem k Motolu.

Pondělí: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. V tento den si připomínáme výročí posvěcení požehnání našich varhan, při večerní mši svaté vzpomeneme na všechny dobrodince.

Úterý: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela.

Středa: památka sv. Andělů strážných.

Pátek: památka sv. Františka z Assisi. Den modliteb za papeže Františka. V tento den nebude obvyklá prvopáteční adorace v kostele z důvodu konání Posvícení v okolí kláštera.

Ve středu 9. října 2019 je slavnost Výročí posvěcení naší baziliky (znovuposvěcení r. 1757). Oslavíme tento den v neděli 6. října 2019 při mši svaté v 9.00, kterou bude celebrovat arciopat Prokop. Po celý víkend 4. – 6. října 2019 se koná v okolí kláštera Břevnovské posvícení. Počítejme s omezenou dostupností kláštera v tomto čase.

Ve středu 9. října 2019 ve 20.00 se koná v bazilice modlitba Taizé.

V sobotu 12. října 2019 se koná setkání laického katolického sdružení Opus bonum (Dobré dílo). Letos při 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze nese název: „Inspirace Anastáze Opaska.“ Den zahájíme mší svatou v 8.30, kterou povede Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Více informací o programu a hostech je na webových stránkách Opus bonum nebo na stránkách kláštera.

Po celý měsíc říjen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii, proto budeme prožívat společně modlitbu růžence vždy přede mší svatou v pondělí, čtvrtek a pátek v 17.25.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha