Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v naší církvi probíhá sčítání účastníků bohoslužeb (naposledy v r. 2014). Sčítání provedeme společně při ohláškách po každé nedělní mši svaté. Vyčkejte pokynů.

Pondělí: památka Panny Marie Růžencové.

Středa: slavnost Výročí posvěcení baziliky (znovuposvěcení r. 1757). Ve 20.00 se koná v bazilice modlitba Taizé.

Čtvrtek: památka sv. Vintíře, patrona kláštera.

Sobota: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha. V tento den zveme na setkání laického katolického sdružení Opus bonum (Dobré dílo). Letos při 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze nese název: „Inspirace Anastáze Opaska.“ Den zahájíme mší svatou v 8.30, kterou povede Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Více informací o konání a programu najdete na webových stránkách Opus bonum nebo na stránkách kláštera.

V sobotu 19. října 2019 v 19.30 se koná koncert v bazilice nazvaný „Setkání s českou hudbou,“ koncert inspirovaný výročími Bohuslava Martinů a Petra Ebena (vystoupí dva sbory a jedna schola…).

Po celý měsíc říjen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii, proto budeme prožívat společně modlitbu růžence vždy přede mší svatou v pondělí, čtvrtek a pátek v 17.25.