Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v naší církvi probíhá sčítání účastníků bohoslužeb (naposledy v r. 2014). Sčítání provedeme společně při ohláškách po každé nedělní mši svaté. Vyčkejte pokynů.

Pondělí: památka Panny Marie Růžencové.

Středa: slavnost Výročí posvěcení baziliky (znovuposvěcení r. 1757). Ve 20.00 se koná v bazilice modlitba Taizé.

Čtvrtek: památka sv. Vintíře, patrona kláštera.

Sobota: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha. V tento den zveme na setkání laického katolického sdružení Opus bonum (Dobré dílo). Letos při 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze nese název: „Inspirace Anastáze Opaska.“ Den zahájíme mší svatou v 8.30, kterou povede Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Více informací o konání a programu najdete na webových stránkách Opus bonum nebo na stránkách kláštera.

V sobotu 19. října 2019 v 19.30 se koná koncert v bazilice nazvaný „Setkání s českou hudbou,“ koncert inspirovaný výročími Bohuslava Martinů a Petra Ebena (vystoupí dva sbory a jedna schola…).

Po celý měsíc říjen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii, proto budeme prožívat společně modlitbu růžence vždy přede mší svatou v pondělí, čtvrtek a pátek v 17.25.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti