Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Po večerní mše svaté se koná úklid našeho kostela.

Středa: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka.

Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů.

Sobota: v 19.30 se koná koncert v bazilice nazvaný „Setkání s českou hudbou,“ koncert inspirovaný výročími Bohuslava Martinů a Petra Ebena (vystoupí dva sbory a jedna schola…).

Neděle: Den modliteb za misie. Při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti.

Po celý měsíc říjen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii, proto budeme prožívat společně modlitbu růžence vždy přede mší svatou v pondělí, čtvrtek a pátek v 17.25.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti