Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za misie.

Úterý: památka sv. Jana Pavla II., papeže. V roce 1997 tento polský světec navštívil náš klášter.

Pátek 1. listopadu 2019: budeme slavit Všechny svaté, je to doporučený svátek, počítejme se slavením mše svaté.

Sobota 2. listopadu 2019: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, bude rozšířený pořad bohoslužeb a pobožnost za zemřelé na hřbitově.

Po celý měsíc říjen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii, proto prožíváme společně modlitbu růžence vždy přede mší svatou v pondělí, čtvrtek a pátek v 17.25.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha