Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jezuita P. Josef Koláček zemřel 9. září 2019. Znali jsme ho z rozhlasových vln české sekce Radia Vatican a z jeho překladů důležitých textů a církevních dokumentů zveřejňovaných právě Vatikánským rozhlasem. V období komunismu byl poslech zahraničního media do jisté míry nebezpečný. Přesto jsme P. Josefa Koláčka, pokud to bylo jen trochu možné, rádi poslouchali (někteří už od útlých dětských let) a hltali jeho zprávy o církvi (nejen) ve světě, který byly v tehdejší ČSSR tak těžko dostupné. Poděkujeme za jeho život a službu při mši svaté 7. října 2019 v 19.00 v kostele sv. Ignáce v Praze.

http://www.apha.cz/2019/tiskove-zpravy/zadusni-mse-za-p-josefa-kolacka-sj

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha