Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Poděkování za 30 let svobody, za prostor a čas pro křesťana důstojného života v míru a pokojném ovzduší. To je důvod k vděčnosti, ale i modlitby za udržení tak křehkého daru.

Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Gal 5, 13b)