Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 19. října se v 19.30 v naší bazilice uskuteční slavnostní koncert s názvem „Setkání s českou hudbou”. Koncert je inspirovaný výročími skladatelů Bohuslava Martinů a Petra Ebena. Jejich skladby přednesou sólisté Jan Nosek (trombón), Soňa Kružíková (varhany), Dana Fučíková a Martin Strouhal (zpěv). Program večera vyvrcholí dvěma mimořádnými díly s účastí sborů. Nejprve zazní „Hora tří světel” B. Martinů pro sóla, mužský sbor a varhany. Tato dojemná skladba vypráví o narození a utrpení Ježíše Krista. Závěrečným číslem programu bude „Missa cum populo” P. Ebena pro sbor, lid, žestě, perkuse a varhany. Mše s účastí lidu – zcela p odle „nové” tradice liturgie po II. vatikánském koncilu, kdy přítomný lid má být aktivně zapojen, nemá být jen v roli posluchače. A tak i při koncertě se publikum stane uměleckou součástí nevšedního provedení výjimečného díla. Dva sbory, dva dirigenti, varhany, žestě, perkuse a spolu s nimi všichni přítomní. „Nácvik” společné hudební účasti se uskuteční půl hodiny před koncertem v 19.00. Srdečně zveme tedy nejen k poslechu koncertu, ale i k přímé účasti, kterou naplánoval skladatel Petr Eben. Kromě sólistů na koncertě vystoupí Břevnovská schola vedená Magdalenou Salákovou, mužská část smíšeného sboru Notre Dame při chrámu Matky Boží před Týnem se sbormistryn í Leonou Stříteskou a Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie pod vedením sbormistra Pavla Saláka.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha