Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Pátek: večer se koná v bazilice koncert České nebe září. Pod taktovkou Jana Zástěry zazní hudba, která doprovází Českou národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Koncert se koná v rámci cyklu ve vybraných kostelech v ČR. Vstupné na koncert bude dobrovolné a podpoří nadaci Cesta 121, která pomáhá kněžím seniorům v důstojném stáří. Tento koncert bude naší letošní břevnovskou oslavou sv. Anežky České. Večerní mše svatá nebude.

Sobota: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

O víkendu 8.-10. listopadu 2019 proběhne podzimní Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Akce proběhne ve Vojtěšce. Prosíme, abyste nosili jen čisté a nerozbité věci, které ještě mohou posloužit. Program víkendu je obvyklý a dostupný v našich farních informačních prostředcích.

Blíží se 30. výročí svatořečení Anežky České (12. listopadu 1989). Hlavní oslava se bude konat v katedrále v sobotu 16. listopadu 2019 v 10.00, mši svatou povede někdejší sekretář Jana Pavla II., emeritní krakovský arcibiskup Stanisław Dziwisz.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti