Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Pátek: večer se koná v bazilice koncert České nebe září. Pod taktovkou Jana Zástěry zazní hudba, která doprovází Českou národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Koncert se koná v rámci cyklu ve vybraných kostelech v ČR. Vstupné na koncert bude dobrovolné a podpoří nadaci Cesta 121, která pomáhá kněžím seniorům v důstojném stáří. Tento koncert bude naší letošní břevnovskou oslavou sv. Anežky České. Večerní mše svatá nebude.

Sobota: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

O víkendu 8. – 10. listopadu 2019 proběhne podzimní Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Akce proběhne ve Vojtěšce. Prosíme, abyste nosili jen čisté a nerozbité věci, které ještě mohou posloužit. Program víkendu je obvyklý a dostupný v našich farních informačních prostředcích.

Blíží se 30. výročí svatořečení Anežky České (12. listopadu 1989). Hlavní oslava se bude konat v katedrále v sobotu 16. listopadu 2019 v 10.00, mši svatou povede někdejší sekretář Jana Pavla II., emeritní krakovský arcibiskup Stanisław Dziwisz.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha