Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Martina, biskupa.

Středa: svátek sv. Anežky České, panny.

Blíží se 30. výročí svatořečení Anežky České (12. listopadu 1989). Hlavní oslava se bude konat v katedrále v sobotu 16. listopadu 2019 v 10.00, mši svatou povede někdejší sekretář Jana Pavla II., emeritní krakovský arcibiskup Stanisław Dziwisz.

V pondělí 18. listopadu 2019 se na faře koná v 19.00 biblická hodina, budeme otevírat knihy Makabejské.

Připravujeme novou farní místnost v prostorách kláštera, jak jsme před časem oznamovali. V místnosti bude probíhat výuka náboženství a další aktivity. Je třeba v místnosti oddělit knihařský stroj (který nelze stěhovat) od ostatního prostoru tak, aby užívání místnosti bylo vyhovující a bezpečné zejména pro děti. Je třeba, abychom vybrali 22.000Kč. Částka zahrnuje postavení příčky a dveří. Sbírku na tento účel provedeme příští neděli. Děkujeme za vaši pomoc.

Domov svaté Rodiny v Liboci a na Petřinách, který poskytuje pobytové služby pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, provozuje pro rozvíjení jejich schopností terapeutické dílny. Farní charita Břevnov sbírá pro jednu z těchto dílen galanterní a další potřeby, např. látky, vlnu, lněná prostěradla, knoflíky, krajky, apod. Pokud máte doma takové potřeby a chtěli byste je na tento účel darovat, přineste je prosím s označením DÍLNA do sakristie. Podrobnější seznam potřeb a další informace najdete na farní nástěnce. Všem dárcům předem srdečné Pán Bůh zaplať!

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha