Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: v 19.00 na faře se koná biblická hodina, otevřeme SZ knihy Makabejské.

Čtvrtek: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Pátek: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky všech, kdo se starají o liturgickou hudbu.

Sobota: památka sv. Kolumbána, opata.

Ve středu 27. listopadu 2019 proběhne druhý ročník akce s názvem Červená středa. Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou pro své náboženské vyznání pronásledováni. Vizuálním symbolem je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

Blíží se začátek nového liturgického roku. V souvislosti s I. nedělí adventní nás čeká farní církevní silvestr (sobota večer), žehnání adventních věnců (neděle).

Připravujeme novou farní místnost v prostorách kláštera, jak jsme před časem oznamovali. V místnosti bude probíhat výuka náboženství a další aktivity. Je třeba v místnosti oddělit knihařský stroj (který nelze stěhovat) od ostatního prostoru tak, aby užívání místnosti bylo vyhovující a bezpečné zejména pro děti. Je třeba, abychom vybrali 22.000Kč. Částka zahrnuje postavení příčky a dveří. Částka nezahrnuje práci, kterou zaplatí klášter. Sbírku na tento účel provedeme dnes. Děkujeme za vaši pomoc.

Domov svaté Rodiny v Liboci a na Petřinách, který poskytuje pobytové služby pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, provozuje pro rozvíjení jejich schopností terapeutické dílny. Naše farní charita sbírá pro jednu z těchto dílen galanterní a další potřeby, např. látky, vlnu, lněná prostěradla, knoflíky, krajky, apod. Pokud máte doma takové potřeby a chtěli byste je na tento účel darovat, přineste je, prosím, s označením DÍLNA do sakristie. Podrobnější seznam potřeb a další informace najdete na farní nástěnce. Všem dárcům děkujeme!

Minulý víkend proběhl farní Bazar, děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do přípravy a organizace, vybrali jsme 7 308Kč, tyto peníze budou použity na další práce nutné s rekonstrukcí nové farní místnosti. Děkujeme všem dárcům.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha