Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

27. listopadu 2019 se v našich diecézích uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená britskou organizací Aid to the Church in Need (Kirche in Not) připomíná osoby pronásledované pro víru. V naší zemi akci koordinuje společně Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí. Jedná se tedy o společnou iniciativu za hranice ekumeny. Modlitba za pronásledované křesťany je stále víc aktuální. Zvláště nám, kteří máme zkušenost komunistického pronásledování v minulém století, by měla ležet více na srdci modlitba a solidarita s pronásledovanými lidmi za své náboženské přesvědčení. Farnosti jsou vyzývány, aby se dle svého zapojily do akce. Symbolem Červené středy je červené světlo. Křesťané jsou vyzýváni, aby se setkali při společných modlitbách, nebo třeba jen doma za oknem rozsvítili ve večerních hodinách (asi 18.00-20.00) červené světlo (svíčku atp.).

Ve středu 27. listopadu 2019 bude večerní mše svatá v 18.00 slavena v tomto duchu, následně bude kostel otevřený do 20.00 k osobní modlitbě, společné modlitbě, zpěvům, tichému rozjímání, čtení průvodního dopisu otce biskupa Václava Malého, nebo jen prostor pro setrvání…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti