Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

30. výročí kanonizace sv. Anežky České v naší farnosti oslavíme koncertem nazvaným České nebe září. Zazní hudba, která doprovodí Českou národní pouť do Říma.

Hlavním organizátorem je Tautzlova umělecká společnost, z.s. Koncert se koná v rámci koncertní série ve vybraných městech České republiky.

Koncert se koná 8. listopadu 2019 v 18.30 v bazilice.

V tento den nebude obvyklá večerní mše svatá.