Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu adventní zpíváme staročeské roráty při mši svaté v 7.00.

Úterý: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Středa: odpoledne v 16.00 v bazilice proběhne setkání se sv. Mikulášem. Mikulášské obdarování dětí má mít adventní charakter, nikoli již vánoční. Neoznačené balíčky rodiče kladou do košů, které budou připraveny u zpovědní místnosti. Další potřebné informace pro rodiče jsou dostupné v našich informačních prostředcích.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté bude příležitost k soukromé adoraci asi do 20.30.

Sobota: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Neděle: II. adventní, při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Ve středu 11. prosince 2019 zveme na večerní modlitbu se zpěvy Taizé. Modlitba začíná ve 20.00 v bazilice. Je to příležitost k adventnímu večernímu ztišení…

V neděli 15. prosince 2019 bude mše svatá v 9.00 zaměřena na děti a po mši svaté se vzadu v kostele uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na provoz Domova sv. Rodiny. Odpoledne v 15.00 se na faře koná setkání seniorů.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha