Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na další modlitby se zpěvy Taizé, které se uskuteční ve středu 11.12.2019 od 20:00 v basilice sv. Markéty v Břevnově.