Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tuto neděli 17. listopadu 2019 vykonáme při všech bohoslužbách finanční sbírku na pokračující rekonstrukci nové farní místnosti, kterou jsme dostali od bratří benediktinů. V místnosti bude probíhat výuka náboženství a další aktivity. Je třeba v místnosti oddělit knihařský stroj (který nelze stěhovat) od ostatního prostoru tak, aby užívání místnosti bylo vyhovující a bezpečné zejména pro děti. Je třeba, abychom vybrali 22.000Kč. Částka zahrnuje postavení příčky a dveří. Částka nezahrnuje práci, kterou zaplatí klášter. Sbírku na tento účel provedeme dnes. Děkujeme za vaši pomoc, je to investice do společného…