Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tuto neděli 17. listopadu 2019 vykonáme při všech bohoslužbách finanční sbírku na pokračující rekonstrukci nové farní místnosti, kterou jsme dostali od bratří benediktinů. V místnosti bude probíhat výuka náboženství a další aktivity. Je třeba v místnosti oddělit knihařský stroj (který nelze stěhovat) od ostatního prostoru tak, aby užívání místnosti bylo vyhovující a bezpečné zejména pro děti. Je třeba, abychom vybrali 22.000Kč. Částka zahrnuje postavení příčky a dveří. Částka nezahrnuje práci, kterou zaplatí klášter. Sbírku na tento účel provedeme dnes. Děkujeme za vaši pomoc, je to investice do společného…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti