Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svaté u sv. Markéty v 7.00, 16.00 a v 18.00.

Modlitba za zemřelé na hřbitově bude v sobotu 2. listopadu v 15.00. Začátek u hlavního kříže.