Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu adventní zpíváme staročeské roráty při mši svaté v 7.00.

Pondělí: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek, měli bychom počítat se slavením eucharistie.

Úterý: po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Kdo máte možnost přijít pomoci, děkujeme.

Středa: zveme na večerní modlitbu se zpěvy Taizé. Modlitba začíná ve 20.00 v bazilice. Je to příležitost k adventnímu večernímu ztišení…

Neděle: III. adventní, nazývaná Radostná, při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. Po této mši svaté se vzadu v kostele uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na provoz Domova sv. Rodiny. Odpoledne v 15.00 se na faře koná setkání seniorů na adventní téma.

Mysleme na včasné přijetí svátosti smíření, využijme Advent už v těchto dnech a týdnech, nenechávejme svátost smíření na poslední chvíli.

Přes vánoční svátky bude otevřený kostel vždy odpoledne pro veřejnost. Je třeba opět zajistit pořadatelskou službu – dohled nad návštěvníky. V sakristii je k dispozici rozpis na jednotlivé dny a hodiny, prosíme zvláště vás, kteří zůstáváte doma… Děkujeme.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha