Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Touto nedělí a 17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní.

Po mši svaté v 9.00 vzadu v kostele se uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na provoz Domova sv. Rodiny. Odpoledne v 15.00 se na faře koná setkání seniorů na adventní téma.

V sobotu večerní mše svatá nebude, protože se koná v 17.00 koncert souboru Hradišťan.

Komunita San´t Egidio opět pořádá na Hod Boží vánoční oběd pro chudé, můžeme se připojit osobní pomocí, nebo tím, že přineseme teplé oblečení (především rukavice, šály, ponožky) nebo i cukroví, a to do sakristie nejpozději příští neděli, tedy do 22. prosince 2019.

Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají v obvyklém pořadu. Celý přehled je k dispozici v našich informačních prostředcích. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude uváděna Česká mše vánoční J. J. Ryby, ale budou provedeny v orchestrální úpravě koledy K. Steckera.

Přes vánoční svátky bude otevřený kostel vždy odpoledne pro veřejnost. Je třeba opět zajistit dohled nad návštěvníky. V sakristii je k dispozici rozpis na jednotlivé dny a hodiny, prosíme zvláště vás, kteří zůstáváte doma… Děkujeme.

Mysleme na včasné přijetí svátosti smíření, jde o podstatnou součást přípravy na svátky, využijme tento poslední týden u nás nebo kdekoli, kde chcete přijmout tuto svátost.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha