Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Touto nedělí a 17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní.

Po mši svaté v 9.00 vzadu v kostele se uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na provoz Domova sv. Rodiny. Odpoledne v 15.00 se na faře koná setkání seniorů na adventní téma.

V sobotu večerní mše svatá nebude, protože se koná v 17.00 koncert souboru Hradišťan.

Komunita San´t Egidio opět pořádá na Hod Boží vánoční oběd pro chudé, můžeme se připojit osobní pomocí, nebo tím, že přineseme teplé oblečení (především rukavice, šály, ponožky) nebo i cukroví, a to do sakristie nejpozději příští neděli, tedy do 22. prosince 2019.

Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají v obvyklém pořadu. Celý přehled je k dispozici v našich informačních prostředcích. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude uváděna Česká mše vánoční J. J. Ryby, ale budou provedeny v orchestrální úpravě koledy K. Steckera.

Přes vánoční svátky bude otevřený kostel vždy odpoledne pro veřejnost. Je třeba opět zajistit dohled nad návštěvníky. V sakristii je k dispozici rozpis na jednotlivé dny a hodiny, prosíme zvláště vás, kteří zůstáváte doma… Děkujeme.

Mysleme na včasné přijetí svátosti smíření, jde o podstatnou součást přípravy na svátky, využijme tento poslední týden u nás nebo kdekoli, kde chcete přijmout tuto svátost.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti