Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Narozený Ježíš do života Marie a Josefa, jaký to div… Takový je náš Zachránce. Jeho moc pocítíme, pokud sebereme poslední síly a druhým odpustíme, znovu a znovu odpustíme. Že už nemáme motivaci? Bůh odpouští nám, znovu a znovu… Každý nový den je důkazem, že nám Bůh dal novou šanci.

Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. (list Kolosanům 3, 13)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha