Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Včerejší památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začal týden modliteb za jednotu křesťanů.

Pondělí: v 19.00 se koná biblická hodina na faře s podtitulem „Co již dávní proroci,“ setkáme se nad obsahem SZ proroctví.

Úterý: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Pátek: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Sobota: svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

V neděli 2. února 2020 je svátek Uvedení Páně do chrámu.

Loni jsme vymalovali a položili nový koberec ve farní knihovně – místnosti pro rodiny s dětmi, kde také zkouší schola přede mší svatou. Ještě v této místnosti chybí potřebná skříň, která je projektovaná na míru současným potřebám všem pravidelným uživatelům. Původní skříň z 90. let už kapacitně nevyhovuje. Dnes vykonáme sbírku na stavbu skříně nové. Potřebujeme vybrat 60.000Kč, v ceně je zahrnuta i stěna na odkládání kabátů, protože současný věšák také už nestačí. (Celý projekt vestavěné skříně a věšáku pochází z našich vlastních řad, konkrétně od tatínků, kteří dobře znají potřeby daného místa.) Děkujeme za vaši pomoc.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti