Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Večer v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška Oldřicha Seluckého nazvaná „Cesta tří králů“ – o vzniku a proměnách tradice Tří králů.

Pátek: památka sv. Jana Boska, kněze.

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB, kaplana naší farnosti a spolubratra.

Neděle: svátek Uvedení Páně do chrámu. K tomuto svátku patří obřad žehnání svící, který prožijeme vždy před bohoslužbou v den svátku.

V neděli 9. února 2020 mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. Při mši svaté budou představeny děti, které se letos připravují k 1. svatému přijímání. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů (při němž vzpomeneme také na naši farnici + Alžbětu Hálovou). Ve stejný čas se také koná ve Vojtěšce masopust pro rodiče s malými dětmi.

V úterý 11. února 2020 je památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných). Při večerní mši svaté bude možnost přijetí svátosti nemocných, stejně tak v neděli 23. února 2020.

Minulou neděli jsme vybírali na nový mobiliář do stávající místnosti pro rodiče s dětmi na faře. Vybrali jsme 18.800Kč. Děkujeme všem, kdo jste jakkoli pomohli. Vybrali jsme necelou jednu třetinu z potřebné částky, prosíme i nadále o pomoc (např. i prostřednictvím farního účtu), jde o prostor, který můžeme užívat všichni. Děkujeme.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti