Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Večer v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška Oldřicha Seluckého nazvaná „Cesta tří králů“ – o vzniku a proměnách tradice Tří králů.

Pátek: památka sv. Jana Boska, kněze.

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB, kaplana naší farnosti a spolubratra.

Neděle: svátek Uvedení Páně do chrámu. K tomuto svátku patří obřad žehnání svící, který prožijeme vždy před bohoslužbou v den svátku.

V neděli 9. února 2020 mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. Při mši svaté budou představeny děti, které se letos připravují k 1. svatému přijímání. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů (při němž vzpomeneme také na naši farnici + Alžbětu Hálovou). Ve stejný čas se také koná ve Vojtěšce masopust pro rodiče s malými dětmi.

V úterý 11. února 2020 je památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných). Při večerní mši svaté bude možnost přijetí svátosti nemocných, stejně tak v neděli 23. února 2020.

Minulou neděli jsme vybírali na nový mobiliář do stávající místnosti pro rodiče s dětmi na faře. Vybrali jsme 18.800Kč. Děkujeme všem, kdo jste jakkoli pomohli. Vybrali jsme necelou jednu třetinu z potřebné částky, prosíme i nadále o pomoc (např. i prostřednictvím farního účtu), jde o prostor, který můžeme užívat všichni. Děkujeme.