Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dovolujeme si vás pozvat na na další ročník Břevnovského farního plesu, který se uskuteční v sobotu 11.1.2020 v sále Na Marjánce. Lístky v předprodeji budou pro dospělé za 300 korun a pro studenty za 200 korun – lze je zakoupit v Infocentru kláštera, rezervovat prostřednictvím stránky plesu http://ples.farnost-brevnov.cz či zakoupit u distributorů lístků (více na stránkách plesu). Cena lístků na místě  bude 350 korun pro dospělé a 250 korun pro studenty. Pro mládež do 15 let za 50 korun a děti do 10 let mají vstup volný.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti