Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Doba vánoční svátkem Křtu Páně končí. Ježíš vstupuje spolu s ostatními do vod Jordánu, vstupuje do proudu odnášejícího vše zlé, aby ukázal na důležitost lidské konverze. Na slavnost Zjevení, Epifanie, 6. ledna se nám představil Král. Vládne bratrstvím, trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním programem je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí.

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. (prorok Izaiáš 42, 3)