Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na stránkách farních plesů jsou k vidění fotografie z letošního plesu. Děkujeme Honzovi Hrdému!

Galerie