Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po všech nedělních bohoslužeb proběhne Tříkrálová sbírka (tedy i v sobotu večer). Peníze získané ze sbírky v naší farnosti posíláme dvěma dětem, dívkám ze Zambie a Indie v rámci adopce na dálku. Další vybrané peníze budou použity na projekty ADCH. Děkujeme předem za vaši štědrost.

Dnešní večerní mše svatá bude již ze slavnosti Zjevení Páně.

Pondělí: slavnost Zjevení Páně – „druhý vrchol doby vánoční.“ Mše svaté s žehnáním vody, křídy a kadidla (případně zlata) v 7.00 a v 18.00, na Bílé Hoře v 17.30. Rodiče a děti naší farnosti opět připravili Živý betlém, začátek bude v 17.30 u hlavní brány areálu kláštera. Můžeme se zapojit do průvodu i zpíváním koled. I na slavnost Zjevení Páně bude možné přispět do Tříkrálové sbírky.

Úterý: v 19.00 se koná v bazilice Novoroční koncert pořádaný břevnovskými živnostníky a podnikateli a ZŠ Marjánka.

Sobota: v 19.00 začíná Farní ples v sále Na Marjánce, vstupenky jsou k zakoupení na Infocentru.

Neděle: svátek Křtu Páně – končí doba vánoční. Mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu. Děkujeme všem, kdo jste přes svátky pomohli s dohledem nad návštěvníky našeho kostela.

V úterý 14. ledna 2020 si připomeneme 1027let od založení našeho kláštera. Tento den oslavíme večerní mší svatou v 18.00. Ranní mše svatá nebude.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha