Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křesťané se v tomto týdnu modlí za jednotu, neznamená to uniformitu, ale jednotu v podstatném a rozmanitost ve způsobech vyznání. Hledat to, co spojuje. To tvoří společenství sobě blízkých v rozděleném světě…

„Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“ (prorok Izaiáš 49, 6)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha