Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nový občanský rok připadá na osmý den Vánoc, ano, stále slavíme Narození. V síle Narozeného, v moci Krále králů vstupme i do nového občanského roku, nový začátek v požehnání Spasitele… 

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2, 11)

Takové Dobro si navzájem v novém roce přejme!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha