Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Středa: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Čtvrtek: památka sv. Pavla Miki a druhů, japonských mučedníků.

Pátek: 1. pátek v měsíci únoru, kdy si více uvědomujeme Ježíšovo milosrdenství, proto po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace asi do 20.30.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. Při mši svaté budou představeny děti, které se letos připravují k 1. svatému přijímání. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů (při němž vzpomeneme také na naši farnici + Alžbětu Hálovou). Ve stejný čas se také koná ve Vojtěšce masopust pro rodiče s malými dětmi.

V úterý 11. února 2020 bude památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných). Při večerní mši svaté v 18.00 bude možnost přijmout svátost nemocných, stejně tak v neděli 23. února 2020.

Ve čtvrtek 13. února 2020 zveme na modlitbu se zpěvy Taizé, modlitba začíná ve 20.00 v bazilice.

Již známe výsledky Tříkrálové sbírky, v naší farnosti jsme vybrali 67 868Kč. Děkujeme všem dárcům a vám, kdo jste se sbírkou pomáhali. Část ze sbírky půjde na podporu dětí v rámci adopce na dálku a část na projekty ADCH.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha