Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů (na téma Hromnice, svátost nemocných, vzpomeneme na naši farnici + Alžbětu Hálovou). V 15.00 se také koná ve Vojtěšce (v učebně vlevo) masopust pro rodiče s malými dětmi.

Pondělí: svátek sv. Scholastiky, panny, sestry sv. Benedikta.

Úterý: památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných). Při večerní mši svaté v 18.00 bude možnost přijmout svátost nemocných, stejně tak v neděli 23. února 2020. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie – svaté přijímání.

Čtvrtek: zveme na modlitbu se zpěvy Taizé, modlitba začíná ve 20.00 v bazilice.

Výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti: vybrali jsme 67 868Kč. Děkujeme všem dárcům a vám, kdo jste se sbírkou pomáhali. Část ze sbírky půjde na podporu dětí v rámci adopce na dálku a část na projekty ADCH.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha