Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Pátek: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve.

Sobota: svátek Stolce sv. Petra.

Neděle: poslední neděle liturgického mezidobí. Při bohoslužbách bude možnost přijmout svátost nemocných. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie – svaté přijímání.

  1. února 2020 je Popeleční středa, začíná doba postní. Na popeleční středu budou mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00.
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti