Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Pátek: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve.

Sobota: svátek Stolce sv. Petra.

Neděle: poslední neděle liturgického mezidobí. Při bohoslužbách bude možnost přijmout svátost nemocných. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie – svaté přijímání.

  1. února 2020 je Popeleční středa, začíná doba postní. Na popeleční středu budou mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha