Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý tomu bude 70let od zavraždění kněze Josefa Toufara komunistickou StB. Farář z vysočinských farností Zahrádka a Číhošť nepodlehl bezmála měsíčnímu nátlaku mučením k doznání vykonstruované viny. V současné době probíhá beatifikační proces v Římě. Při večerní mši svaté v 18.00 se budeme modlit za všechny pronásledované křesťany.

Popeleční středa, začíná doba postní. Je to den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle. Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje. Půst je především duchovním prostředkem, který má vést k větší usebranosti a pozornosti vůči Božím darům. Připravujeme se tak na největší svátky v roce – Velikonoce.

Na Popeleční středu budou mše svaté s udílením popelce v 7.00, 16.00 a v 18.00.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Tuto modlitbu mohou vést laici, proto je možno se v sakristii hlásit k vedení této pobožnosti. Je třeba vždy počítat s varhanním doprovodem a zpěvem dvou písní z Kancionálu k této pobožnosti určených.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letošní adorace mají podtitul „S P. Josefem Toufarem.“ Necháme se inspirovat knězem, který miloval život a tato láska k životu rozněcovala víru všude, kde působil. V našem životě jistě nejde o bezprostřední nebezpečí mučednické smrti jako v případě P. Toufara (…), ale především o mnoho jiných těžkých a neúnosných chvil a rozhodování, kde ztrácíme síly a naději.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha