Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na biblickou hodinu 16. března 2020 v 19.00 v nové farní místnosti – vstup vchodem ze zahrady (mostek).

Biblická hodina na téma „Ve stopách Ježíšových.“ Povídání o Svaté zemi a Ježíšově době pro případné poutníky i všechny zájemce o svatá místa. Nepůjde o turistického průvodce po Svaté zemi, ale hlubší pochopení souvislostí. Na základě biblických textů si vysvětlíme, kde se vzal název Kenán, jméno Izrael, jakou smlouvu uzavřel Bůh s Abrahámem a jakou zemi mu přislíbil. A když bude čas, pustíme se do povídání o historické a politické situaci této země na přelomu letopočtu, kdy se narodil jistý Ješua ben Josef.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha