Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na biblickou hodinu 16. března 2020 v 19.00 v nové farní místnosti – vstup vchodem ze zahrady (mostek).

Biblická hodina na téma „Ve stopách Ježíšových.“ Povídání o Svaté zemi a Ježíšově době pro případné poutníky i všechny zájemce o svatá místa. Nepůjde o turistického průvodce po Svaté zemi, ale hlubší pochopení souvislostí. Na základě biblických textů si vysvětlíme, kde se vzal název Kenán, jméno Izrael, jakou smlouvu uzavřel Bůh s Abrahámem a jakou zemi mu přislíbil. A když bude čas, pustíme se do povídání o historické a politické situaci této země na přelomu letopočtu, kdy se narodil jistý Ješua ben Josef.