Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní máme více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací, budeme uvažovat nad životem a texty kněze Josefa Toufara, umučeného před 70lety StB, v současné době probíhá jeho beatifikační proces.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice.

Příští neděli při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

V tomto týdnu vykonají bratři v klášteře konventní duchovní cvičení. Od úterý do soboty se můžeme s nimi zúčastnit mše svaté spojené s ranními chválami v 7.00.

V úterý po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Děkujeme všem, kdo můžete přijít.

V pondělí 16. března 2020 v 19.00 bude biblická hodina na téma: „Ve stopách Ježíšových.“ Biblická hodina se bude konat poprvé v nové farní místnosti, přístup je za branou do klášterní zahrady přes mostek dveřmi do farní chodby. Téma bibl. hodiny nebude ve smyslu turistického průvodce po Svaté zemi, ale chceme hlouběji pochopit souvislosti. Na základě biblických textů si vysvětlíme, kde se vzal název Kenán, jméno Izrael, jakou smlouvu uzavřel Bůh s Abrahámem a jakou zemi mu přislíbil. A když bude čas, pustíme se do povídání o historické a politické situaci této země na přelomu letopočtu, kdy se narodil jistý Ješua ben Josef.

Lešení v našem kostele znamená, že je třeba ošetřit dřevěné polychromované sochy (M. V. Jäckela) při bočních oltářích. Jde o čištění a napouštění roztokem proti biologickým škůdcům. Práce vykonává restaurátorka sr. Petra OSB z Bílé Hory. O výsledku prací budeme dále informovat.