Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní opět máme možnost setrvat v adoraci vždy v pátek od 20.00 v bazilice. Letos bude téma zakončení adorací (asi 20.45) 70. výročí umučení kněze Josefa Toufara (zemřel 25. února 1950).

Na závěr doby velikonoční se připravujeme na slavnost Seslání Ducha svatého. V tzv. Svatodušní novéně se letos necháme inspirovat sv. Janem Sarkanderem, který byl umučen 17. března 1620. Novénu prožijeme od 21. do 29. května 2020 vždy ve 20.00 v bazilice.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha