Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní opět máme možnost setrvat v adoraci vždy v pátek od 20.00 v bazilice. Letos bude téma zakončení adorací (asi 20.45) 70. výročí umučení kněze Josefa Toufara (zemřel 25. února 1950).

Na závěr doby velikonoční se připravujeme na slavnost Seslání Ducha svatého. V tzv. Svatodušní novéně se letos necháme inspirovat sv. Janem Sarkanderem, který byl umučen 17. března 1620. Novénu prožijeme od 21. do 29. května 2020 vždy ve 20.00 v bazilice.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti