Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Večerní mše svatá bude za + P. Františka Hochmana, který po r. 1990 působil v naší farnosti (znali jsme ho pod řeholním jménem Placidus/Bartoloměj).

V době postní máme více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací, budeme uvažovat nad životem a texty kněze Josefa Toufara, umučeného před 70lety StB, v současné době probíhá jeho beatifikační proces.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice.

V pondělí 16. března 2020 v 19.00 bude biblická hodina na téma: „Ve stopách Ježíšových.“ Biblická hodina se bude konat poprvé v nové farní místnosti, přístup je za branou do klášterní zahrady přes mostek dveřmi do farní chodby.Téma bibl. hodiny nebude ve smyslu turistického průvodce po Svaté zemi, ale chceme hlouběji pochopit souvislosti. Na základě biblických textů si vysvětlíme, kde se vzal název Kenán, jméno Izrael, jakou smlouvu uzavřel Bůh s Abrahámem a jakou zemi mu přislíbil. A když bude čas, pustíme se do povídání o historické a politické situaci této země na přelomu letopočtu, kdy se narodil jistý Ješua ben Josef.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha