Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Postní páteční adorace 13.3. v kostele sv. Markéty

Zveřejnil(a) Břevnovský farní ples dne Pátek 13. března 2020