Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

16. března 2020 – Pondělí po 3. neděli postní

2 Král 5, 1-15a

Najdi svůj Jordán.

Milí farníci!

Že Bůh mlčí…? Možná se někteří ptáme… Naopak! Přečtěme si liturgické čtení. Náman, důstojník aramejské armády, byl pro svou nemoc uvalen do izolace. Malomocenství uvádělo člověka do neřešitelné situace odloučenosti od ostatních, zdravých lidí, podle Mojžíšova zákona, čistých, zdravých… Zvláštní „náhodou“ dostává Náman šanci k uzdravení (skrze víru obyčejné izraelské dívky). Vyžaduje to ale Námanovu pokoru v přijetí Hospodinova „postupu,“ „receptu,“ „terapie.“ Dokonce jsou to Námanovi služebníci, kteří povzbuzují svého pána, aby poslechl proroka Elizea. Nevidíme se i my všichni, milí farníci, v podobné situaci? Jak najednou nově chápeme pojem izolace, karanténa…, nemoc… Hledáme řešení, jak dál, proč nemůžeme (teď v době vládních opatření) vstoupit do „vlastní řeky?“ Nebojme se vzít za své celé Námanovo resumé jeho vlastní zkušenosti: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli“ (2 Král 5, 15a). Přeji vám uzdravující „Jordán“ v osobní a společné domácí modlitbě, bohoslužbě, pomoci, ohleduplnosti, trpělivosti…, zkrátka životu teď a s těmi, které mi Pán dal.

Pán všem žehnej!

+P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti