Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

21. března 2020 – Svátek Zesnutí sv. Benedikta

Flp 4, 4 – 9;

A Bůh pokoje bude s vámi. 

Milí farníci, dnes jsme měli příležitost zprostředkovat vám liturgii mše svaté z naší baziliky. Povzbuzení se, doufám : ))) nachází v bohoslužbě slova.

Požehnání dnešního dne na přímluvu zakladatele našeho řádu sv. Benedikta

+ P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha