Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

21. března 2020 – Svátek Zesnutí sv. Benedikta

Flp 4, 4-9;

A Bůh pokoje bude s vámi. 

Milí farníci, dnes jsme měli příležitost zprostředkovat vám liturgii mše svaté z naší baziliky. Povzbuzení se, doufám : ))) nachází v bohoslužbě slova.

Požehnání dnešního dne na přímluvu zakladatele našeho řádu sv. Benedikta

+ P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti