Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

22. března 2020 – 4. neděle postní

Neh 8, 10b.12

Radost z Hospodina bude vaší záštitou.

Polovina doby postní. Už vyhlížíme Svatý týden. Čtvrtá neděle postní se nazývá Radostná. Čtyřicet dní přípravy na Velikonoce můžeme srovnat s cestou podle mapy, která nám přibližuje dějiny spásy. I tato mapa má své „kóty.“ Můžeme jimi nazvat všech pět postních nedělí ročního biblického cyklu A. Dnes nás liturgie (Vstupní antifona ke mši svaté – srov. Iz 66, 10 – 11) vybízí k radosti. Je třeba spočinout a uvědomit si důvod půstu, důvody pokání, lítosti a tvrdé práce zřeknutí se hříchů, zlého… V této liturgické době usilujeme o obrácení, o změnu. Stojaté vody rybníku, který není průtočný, zapáchají. Proto se půstem snažíme, aby náš život byl svěží Duchem Božím, aby naše duše byla vždy čerstvá pro to, co má přijít. Epidemie koronaviru nám ukazuje až příliš reálně, co znamená připraven/nepřipraven… „Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou“ (Neh 8, 10b). Dnes čerpejme z radosti, kterou přináší den Páně – neděle! Netrapme se! Čerpejme do nesnadných všedních dnů z vody živé, kterou je Duch. Opřeme přítomnost i budoucnost o sílu Hospodinovu. Opřeme se o Krista „velikonočního!“ Už vyhlížíme červánky spásy…

Přeji vám, milí farníci, abychom dnes (zase více) porozuměli slovům o spáse, o radostné zvěsti Krista, vítězného Beránka. Putuje k Jeruzalému… Díky dynamice Půstu se o 4. neděli radujme z blížících se Velikonoc. Díky radosti z Ducha svatého jsme schopni porozumět tomu, co nám bylo zvěstováno (srov. Neh 8, 12b).

Žehnám všem dobrým snahám! Netrapte se!

+ P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha