Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

28. března 2020 – Sobota po 4. neděli postní

Jer 11, 18 – 20

Tobě, Hospodine, svěřuji svou při.

Blíží se Velikonoce. Pro nás všechny budou zcela jiné. Tím neztratí svůj obsah, stále to budou svátky „renovace,“ našeho křtu. V naší době slyšíme stále o technologických inovacích, o dalších zlepšeních našeho životního standardu. Zjišťujeme, že i tak jsme stále zranitelní a křehcí. Tuto křehkost zažívá i prorok Jeremiáš. A my se spolu s ním ptáme, proč se najde vždy někdo, kdo nepřijímá Boží záměr? Jeremiáš má s tímto svoji zkušenost. Připadá si jako krotký beránek vedený na porážku (srov. Jer 11, 19). Ale skrze tuto zkušenost se jeho život upevňuje v jistotě Božího doprovázení. On, Hospodinův prorok, není Bohem opuštěný. Velikonoce mají zcela jinak vstoupit do našich domácností, bytů a domů. Nemají přinést pouze inovaci, ale „renovaci“ našeho proroctví. Každý z nás skrze křest jsme proroky. Říkejme s Jeremiášem, modleme se s ním, postavme se před Hospodina a svěřme mu svou při. Svěřme Bohu své zápasy o zachování křestní důstojnosti, o zachování dobra a pokoje v našich rodinách. Vezměme si k srdci tuto moudrost, která vede ke spáse (srov. 2 Tim 3, 15 – 17).

Pán nás všechny provázej svým požehnáním + P. Václav

P.S.: V noci na neděli se mění čas, zítra budeme doma o jednu hodinu méně : )

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha