Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pozdrav pro duchovní podporu zdravotníkům a záchranářům z baziliky sv. Markéty

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Neděle 22. března 2020

Bratři benediktini se také přidávají k poděkování všem zdravotníkům a záchranářům formou potlesku z oken věže basiliky sv. Markéty v Břevnově a zvoněním na zvony.
#dekujemepotleskem