Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pozdrav pro duchovní podporu zdravotníkům a záchranářům z baziliky sv. Markéty

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Neděle 22. března 2020

Bratři benediktini se také přidávají k poděkování všem zdravotníkům a záchranářům formou potlesku z oken věže basiliky sv. Markéty v Břevnově a zvoněním na zvony.
#dekujemepotleskem

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha