Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, někteří z vás nemohou vykonávat běžné činnosti, setkávat se s druhými, a cítí se osamělí.

Možná je tato doba klidu výzvou, abychom zavzpomínali a přidali další část, díl, k paměti naší farnosti.

Vezměte čistý papír nebo starý sešit a začněte psát, co hezkého, nebo i těžkého, jste na tomto místě zažili.

Nebojte se formy, rozsahu, pište, jak vám to mysl přinese, jeden odstaveček, útržky, střípky… 

Z vašich pamětí vytvoříme sborník, a ten si společně přečteme, až to zase půjde : )

Ivana Rabiňáková

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti