Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, někteří z vás nemohou vykonávat běžné činnosti, setkávat se s druhými, a cítí se osamělí.

Možná je tato doba klidu výzvou, abychom zavzpomínali a přidali další část, díl, k paměti naší farnosti.

Vezměte čistý papír nebo starý sešit a začněte psát, co hezkého, nebo i těžkého, jste na tomto místě zažili.

Nebojte se formy, rozsahu, pište, jak vám to mysl přinese, jeden odstaveček, útržky, střípky… 

Z vašich pamětí vytvoříme sborník, a ten si společně přečteme, až to zase půjde : )

Ivana Rabiňáková

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha