Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Papež František vyzval ke společné modlitbě Páně na slavnost Zvěstování Páně 25. března 2020 ve 12.00. Pojďme se přidat! VÝZVA