Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přinášíme Vám video záznam bohoslužby z neděle 15.3.2020 za  situace, kdy v České Republice platí výjimečný stav a shromažďování osob nad 30 je zakázáno. Evropou prochází pandemie nového typu koronaviru Covid19.

Mše je tak sloužena bez účasti veřejnosti v úzkém kruhu místní benedktinské komunity. Pro farníky i další zájemce jsme uspořádali živé vysílání, z kterého je vytvořen tento záznam.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Neděle 15. března 2020